Privacyverklaring

Privacyverklaring praktijk Hormoonormaal

 

Praktijk Hormoonormaal, gevestigd aan de Spaarnewijk 8 te Leusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

A van Boheemen is de functionaris gegevensbescherming van praktijk Hormoonormaal. Zij is te bereiken via info@hormoonormaal.nl.

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie (EU) een nieuwe privacywet rondom deze persoonsgegevens. De nieuwe privacywet sluit beter aan op het digitale tijdperk waarin we tegenwoordig leven en heet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In overeenstemming met deze wet ga ik zorgvuldig met jouw privacy om.

Hieronder lees je welke persoonsgegevens ik verwerk, wat ik met deze persoonsgegevens doe, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

Persoonsgegevens die ik van je verwerk en met welk doel

Wat betekent verwerken? De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verstrekken aan derde partijen. Ik verwerk de volgende categorieën persoonsgegevens van je:

Identificerende gegevens –  Dit zijn persoonsgegevens die worden gebruikt om je identiteit te kunnen vaststellen, zoals je volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, woonplaats. Naast het vaststellen van je identiteit worden deze gegevens ook gebruikt om contact met je te kunnen onderhouden en om je een factuur te kunnen sturen. Ook gebruik ik je e-mailadres als je je hebt opgegeven om mijn gratis tips of nieuwsbrief te ontvangen.

Medische gegevens –  Ik verwerk alleen medische persoonsgegevens die nodig zijn om tot een juiste therapie te komen en de daarbij behorende adviezen te kunnen leveren.

Financiële gegevens –  Ik bewaar een kopie van uw factuur in mijn administratie zodat ik bij een eventuele controle van de belastingdienst aan hun eisen kan voldoen. Ook de belastingdienst werkt in overeenstemming met de AVG.

Derden –  De opgeslagen gegevens in uw dossier zullen niet zonder uw schriftelijke toestemming met derden (bijvoorbeeld huisarts, osteopaat, psycholoog) worden gedeeld.

Cookies en IP adres – Hormoonormaal gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook wordt  hiermee deze website geoptimalieerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via instellingen van je browser verwijderen.

Bewaartijd

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De wettelijke bewaartijd van de medische gegevens is maximaal 15 jaar na het laatste consult. De facturen worden maximaal 7 jaar bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt recht op inzage in de gegevens die ik van je verwerk en je kunt deze ook desgewenst laten verwijderen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar info@hormoonormaal.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je ID-bewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op je verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Praktijk Hormoonormaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang , ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neemt dan contact met me op.

Praktijk Hormoonormaal heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– Digitale anamneseformulieren en verslagen van consulten bewaar ik op een externe harde schijf waar niemand van buitenaf bij kan.

– Papieren anamneseformulieren en aantekeningen en verslagen bewaar ik in een dossierkast  in de praktijk die op slot zit.

Recht op klacht indienen

Heb je toch een klacht over de omgang met jouw privacygegevens dan kun je die indienen bij de toezichthoudende autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wijzigingen van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring gaat van kracht per 25 mei 2018. Het kan zijn dat ik deze privacyverklaring van tijd tot tijd dien te wijzigen. Ik raad je dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in de privacyverklaring worden medegedeeld in dit deel van het privacy beleid. Het gewijzigde Privacy beleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op mijn website is geplaatst.

 

Pin It on Pinterest

Share This